Belépés

Látogatók száma


Ma12
Tegnap23
Ezen a héten76
Ebben a hónapban338
Összesen101457

Az otosclerotikus gócok szövettani jellegzetességei módfelett eltérnek egymástól a cellularitás mértékében, oszteoblasztok és oszteoklasztok számában, vaszkularizáció fokában és az extracelluláris kollagén mátrix mennyiségében, melyek alapján egymással összefüggő, ugyanakkor egymástól jól el is különülő négy stádiumot különböztetünk meg. A szövettani felosztás hematoxilin-eozin-nal (HE) festett metszetek alapján történik, melyeken megfigyelhető a betegség aktivitásának különböző állomásai. Kezdetben a hipervaszkularizált oszteolítikus gócok HE festéssel jellegzetes sötétkékes (bazofil) színezetűek és elképesztően sejtdúsak. Nagymennyiségű sokmagvú oszteoklaszt, fibroblaszt és proliferáló endotél sejt felelős a megnövekedett metabolikus aktivitásért, az oszteolízis következtében kialakult másodlagos szivacsos szerkezetért és a hyalinnal kitöltött tág pszeudovaszkuláris terekért. Jelen szerkezetet a csontkollagén fibrillumok tekervényes hálózata uralja. Ezt az összképet nevezzük az otosclerosis kezdeti, szövettanilag megerősített aktív stádiumának (I. grádus). Ezt követően a mérsékelten aktív stádium (II. grádus) érvényesül, melyben a pszeudovaszkuláris terek kiszélesednek és kiürülnek. A góc még mindig bazofil és hypercelluláris, azonban eltűntek az aktív oszteoklasztok a metszetből. Erre a megnövekedett csontreszorpcióra válaszolva oszteoblaszt és fibroblaszt vezérelt regeneratív folyamat indul be a gyulladásos fókuszban, mely fibrózus átalakuláshoz vezet. Az oszteoid állomány egyre inkább eozinofil jelleget ölt és sejtszegénnyé válik. Elszórtan még oszteociták figyelhetők meg a csontállományban, azonban az üres oszteolítikus lakúnák dominálnak az inaktív stádiumban (III. grádus). Végül az intenzív eozinofil festődésű lézió kifejezetten sejtment lemezes szerkezetű oszteoid uralja a képet, melyet kiégett végstádiumnak (IV. grádus) tartunk. Következésképpen az otosclerosis szövettani aktivitásának megjelenését I-IV-ig osztályozhatjuk. Az első két stádiumot pongyolán aktívnak, míg az utolsó kettőt inaktívnak szokás nevezni4. Az otosclerotikus lézió életútja egy hosszú folyamat, melyet a korábban említett sajátságok alapján követhetünk végig. A gócok átlagos életideje hét év a kialakulástól a teljes kimerülésig. Az otikus kapszulában adott pillanatban különböző stádiumban lévő fókuszok egyidejűleg lehetnek jelen.

Ábra 10